تاریخ انتشار: 03 آوریل 2015 - اخبار

هزاران گل بهاری در بدنه بزرگراه ها و معابر غرب تهران شکوفاشد...

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

معاون امور شهری و محیط زیست منطقه ی ۵ گفت: هم زمان با اجرای طرح استقبال ازبهار بوستان ها و معابر منطقه با کاشت گل های بهاری مزین شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۵ رضا مددی ،معاون امورشهری ومحیط زیست منطقه با بیان مطلب فوق گفت: هم زمان با فصل رویش به منظور افزایش کیفیت فضای سبز، تلطیف محیط شهری ایجاد چشم انداز مناسب طرح کاشت گل های بهاری اجرا شد.

وی با اشاره به کاشت ۹۰۰ هزار پیازگل لاله تصریح کرد: کاشت پیازهای لاله در رنگ بندی های متفاوت و زیبا انتخاب و اجرا شده است تا شهروندان هم زمان با فرا رسیدن بهار شاهد شکفتن هزاران گل لاله باشند.

وی در ادامه از کاشت ۱۰۰ هزار شاخه گل شب بو در سطح منطقه خبرداد و افزود: گسترده شدن فرش گل های بهاری در بدنه ی بزرگراه ها از دیگر برنامه های طرح استقبال از بهار است.

معاون شهردار منطقه ی ۵ گفت: در ادامه اجرای این طرح توزیع وکاشت نهال در معابر و جنگل کاری ها منطقه وتوسعه فضای سبز دردستورکارقرارگرفت

چاپ چاپ