در سال همدلی و همزبانی هر ایرانی یک روابط عمومی
دکتر حمید صبری

در سال همدلی و همزبانی هر ایرانی یک روابط عمومی

تاریخ انتشار: 06 آوریل 2015 - اخبار, خواندني هاي برگزيده‌, یادداشت
پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

در سال همدلی و همزبانی هر ایرانی یک روابط عمومی از دکتر حمید صبری
آغاز لحظات سال۱۳۹۴ شمسی با پیام رهبری عزیز و فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیت اله …العظمی خامنه متبرک شد. معظم له شعار سال جدید را دولت و ملت . همدلی و هم زبانی عنوان فرمودند .
مسلماً شعار سال می بایست نماد و نمود پیدا کند در همه حرکت های علمی ـ سیاسی ـ اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی ایران سر افراز اسلامی و در این میان اعتماد متقابل هم در بین آحاد مردم و هم دولت و ضرورت است و این امر محقق نمی شود مگر در سایه همدلی و همزمانی .
از طرفی دولت در کشور ما کار گزار است . وملت آزاده ایران کار فرما . همدلی و همزبانی بین کار گزار و کار فرما می تواند همگامی و همکاری و همراهی را بدنبال داشته و خروجی اش قرار گرفتن ملت ایران در قله های شرف و افتخار در جهان و منطقه خواهد بود.
ضرورت عنوان سال قطعاً با توجه به شرایط منطقه و جهان بوده و می طلبد یکپارچگی وحدت مردم و دولت آنهم در حد اعلای خود دلبستگی و همبستگی را بدنبال می آورد و تحقق تعامل در کشور .
۱ـ دسیسه های دشمنان داخلی و خارجی خنثی خواهد کرد.
۲ـ ملت ایران سر افرازانه افق چشم انداز۱۴۰۴ شمس را رقم خواهند زد .
۳ ـ همه یک سو همه یک سمت و یک هدف را دنبال خواهند کرد و تعالی نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصه های مختلف شاهد ناظر خواهیم شد
۴ ـ در ایران اسلامی رونق پایدار و توسعه همه جانبه را شاهد می شویم
۵ ـ مشکلات جامعه در عرصه های مختلف یکی پس از دیگری حل می شود
و دهها خیر صواب دیگر همراه خود خواهد داشت آنچه قابل ذکر است شعار امسال از دو مرکب واژه عمیق و با محتوا تشیکل شده ، هم دلی ـ همزبانی این دو واژه های عرصه روابط عمومی است چرا که تعریف روابط عمومی بر این پایه گذاشته شده است . و اساس روابط عمومی ها بر محور هم دلی و هم زبانی قرار گرفته لذا سال ۱۳۹۴ شمسی سالی که بهارش با عطر فاطمی و رایحه زهرایی مقرون بود و با شعار همدلی و همزبانی هر ایرانی یک روابط عمومی .
و لذا در سال جدید ضرورت نو گرایی و نو اندیشی در عرصه روابط عمومی و صحنه ملی بیش از بیش احساس می شود .
خاصه آنکه امروزه مرز ها ی ارتباطات شکسته و کامل شیشه ای شده است و مخاطبان هر روز با ابزار های نوین برای دسترسی به اطلاعات مواجه هستند مسلماً بروز بودن و نگرش نو داشتن امری است که نباید از آن غافل بود . و در چنین شرایطی روابط عمومی ها پدید مبارکی است که آگاهی انسانها را افزایش می دهد و با سنجش افکار عمومی و انتشار آن در یک محدوده جعرافیایی و دنیای بدون مرز امروز که نتیجه انفجار اطلاعات است روشنایی حقیقت را بر تاریکی ها جهل ها می تا باند و شعف و نور و روشنی را در جامعه بشری حاکم می گرداند . و برای نقش آفرین ها ی مردم ایران اسلامی می بایست همکاری و تعامل را جوهره اصلی کار روایط عمومی هاست و بر پایه و اساس همزبانی ـ همدلی و هم فکری و هم رِأیی برای توسعه حکومت مردم سالار و اسلامی ایران شکل گرفته به سر منزل مقصود با شتاب بیشتر روان شده زمینه ساز حکومت جهانی مهدی موعود عج خواهیم شد .
انشاا…….

چاپ چاپ