تاریخ انتشار: 04 آوریل 2015 - اخبار, اخبار اقتصادی

اجرای طرح خط ایست در بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

معاون حمل ونقل وترافیک منطقه۵ گفت: همزمان با برنامه های زیرساختی درجهت آسمان آبی وزمین پاک اجرای طرح ایست دربزرگراه اشرفی اصفهانی اجراشد

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۵ ،ولی نجاتی ،معاون حمل ونقل وترافیک منطقه با اعلام این خبرگفت: ساماندهی محورهای اصلی منطقه درقالب اجرای طرح ” خط سفید” به عنوان برنامه ای برای ارتقای انضباط ترافیکی دردستورکارقرارگرفته است.

وی افزود: اجرای خط ایست واحداث کانال عابر پیاده به عنوان یکی از اقدامات زیرساختی است که درتقاطع ها ومحورهای اصلی انجام شد .

وی افزود: درحال حاضر این طرح درتقاطع های بزرگراه اشرفی اصفهانی-بلوار مرزداران،میرزابابایی وهمچنین تقاطع بلوار مخبری -بلوار شاهین، بلوار شهران ،خیابان نیما یوشیج و…..انجام شد.

معاون شهردارمنطقه تصریح کرد:با اجرای خط ایست ممنوعیت توقف روی گذرگاه عابرپیاده یا همان ایست به احترام زندگی اجرایی وبا خودروهای متخلف برخورد می شود.

نجاتی با اشاره به شکل خط‌کشی جدید معابر اظهار کرد: در طرح جدید میان خط عابر و محل توقف یک فاصله هاشورخورده ایجاد شده که لازم است رانندگان هنگام توقف در چهارراه‌ها پشت اولین خط ایست بایستند و این هاشور ایجاد شده به منزله فاصه‌ای است میان خودرو و عابر و نباید خودرو روی آن توقف کند.

وی اصلاح رفتار ترافیکی را ازاهداف اجرای طرح برشمردوگفت: همزمان با اقدامات زیرساختی برنامه های آموزشی وفرهنگسازی نیز درحال انجام است..

چاپ چاپ