تاریخ انتشار: 05 آوریل 2015 - اخبار

اجرای طرح های عمرانی در بیش از ۶۰۰نقطه از محلات غرب تهران...

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

معاون فنی و عمران شهرداری منطقه ۵ گفت: با اجرای طرح های عمرانی شبکه معابر شهری و بزرگراهی غرب تهران ساماندهی شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۵ ،مسعود رئیس‌دانا، معاون فنی و عمران شهرداری منطقه ۵با اشاره به اجرای ۸فعالیت عمرانی در طرح استقبال از بهار فاطمی گفت: براساس برنامه های پیش بینی شده در طرح استقبال از بهار فاطمی ،اقدامات عمرانی در قالب مناسب سازی معابر ،همسطح سازی پیاده رو ،ترمیم وبهسازی انهار وجداول ،لکه گیری وآسفالت معابر اجراشد.

رئیس‌دانا، با اشاره به گستردگی ووسعت منطقه تصریح کرد: عملیات روکش‌ آسفالت معابر پس از بررسی کارشناسی به عمل آمده در نقاط اولویت دار که آسفالت آن‌ها فرسوده است اانجام شد.

وی افزود: در راستای تصریح در ارائه خدمات رسانی و همچنین واگذاری فعالیت‌های ا جرایی به نواحی تمام اقدامات عمرانی پیش‌بینی شده با برنامه‌ریزی صورت گرفته توسط اکیپ‌های مستقر در نواحی هفت‌گانه اجرا شد

وی از لکه گیری آسفالت در ۳۹۰نقطه از معابر خبردادوگفت:ترمیم وبهسازی ۵۰۰مترطول از انهار وجداول فرسوده سطح محلات از دیگر اقدامات اجرایی در طرح استقبال از بهار فاطمی است.

رئیس دانا ادامه داد: ساماندهی حریم کارگاهی ،همسطح سازی پیاده یا سواره رو با ایجاد رمپ ،ترمیم آسیب های پیاده رو ها نیز از جمله اقدامات انجام شده در طرح استقبال از بهار است.

چاپ چاپ