مدير منطقه ۴ شهرداري اصفهان؛

عملیات اصلاح هندسی دوربرگردان خیابان سلمان فارسی به اتمام رسید...

تاریخ انتشار: 05 آوریل 2015 - اخبار
پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

مدیر منطقه ۴ شهرداری اصفهان از اتمام عملیات اصلاح هندسی دوربرگردان خیابان سلمان فارسی خبر داد.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای روابط عمومی شهرداری اصفهان، حمیدرضا شهیدی با اعلام این مطلب اظهار داشت: عملیات اصلاح هندسی دوربرگردان خیابان سلمان فارسی به طول ۱۵۰ متر در منطقه ۴ به اتمام رسید.
وی اذعان داشت: عملیات اصلاح هندسی دوربرگردان خیابان سلمان فارسی با هزینه ای بالغ بر ۶۰۰ میلیون ریال انجام شده است.
مدیر منطقه ۴ شهرداری اصفهان تصریح کرد: این طرح به منظور ساماندهی ترافیکی این محدوده و روان سازی و دسترسی آسان وسائط نقلیه به خیابان حمزه، انجام شده است.
اداره ارتباطات رسانه ای
روابط عمومی شهرداری اصفهان

چاپ چاپ