اداره روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری کرمان

اجرای فاز اول هوشمند سازی تاکسی ها ظرف سه ماه اول سال جاری...

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی کرمان از اجرای فاز اول هوشمند سازی تاکسی ها ظرف سه ماه اول سال جاری خبر داد.
عسکری با اشاره به پیشرفت های اکترونیک و استفاده از سیستم های پرداختی و کنترل های هوشمند تاکسی ها در کشور و دنیا، ابراز داشت: مهم ترین مساله ای که سازمان تاکسیرانی کرمان طی سال جاری به جد پی گیری می کند هوشمند سازی تاکسی هاست.
وی یادآور شد: در این زمینه اقدام لازم صورت گرفته و ضمن انجام مذاکرات با شرکت های طرف قرار داد؛ بانک عامل انتخاب شده است.
وی گفت: پیش بینی می شود ظرف سه ماهه اول سال جاری حداقل فاز اول هوشمند سازی تاکسی ها، پرداخت الکترونیک و کنترل های هوشنمد تاکسی ها در کرمان انجام می شود.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی کرمان در ادامه از ساماندهی خطوط تاکسی های شهری کرمان خبر داد و افزود: یکی دیگر از موضوعات مهم در دستور کار سازمان طی سال جاری ساماندهی آژانس های سطح شهر کرمان است.
وی همچنین در خصوص تاکسی های فرسوده نیز چنین گفت: در این خصوص از دو ماه قبل از عید سهمیه ای به شهر کرمان اختصاص داده شده است.
عسکری با اشاره به نامناسب بودن کیفیت خودروی انتخابی برای تاکسی ها ابراز داشت: این خودرو به دلیل سنگین و پرهزینه بودن اصلا برای تاکسی مناسب و مقرون به صرفه نیست.
وی بیان داشت: بنا به دلایل گفته شده رانندگان تاکسی های فرسوده از این خودرو استقبال نکرده و کرمان تنها حدود سه تا چهار درصد مورد استقبال قرار گرفته است.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی کرمان از پی گیری این موضوع خبر داد و تصریح کرد: امیدواریم با پی گیری های صورت گرفته بتوانیم خودروی مناسب برای کل کشور انتخاب کنیم که کرمان قطعا در اولویت خواهد بود و در نهایت خودرویی انتخاب شود که هم برای شهروندان و هم سازمان تاکسیرانی مناسب باشد.

چاپ چاپ