تاریخ انتشار: 14 آوریل 2015 - اخبار

ادامه روند اجرایی پروژه خاک‌برداری، زیرسازی و ابنیه فنی بلوار غدیر...

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

سرپرست حوزه معاونت فنی و عمران شهرداری اراک، در خصوص پروژه پروژه خاک‌برداری زیرسازی و ابنیه فنی بلوار غدیر اظهار داشت: طول این پروژه در حدود ۲۸۴۰ متر و عرض آن در حدود ۶۵متر می‌باشد.
وی ادامه داد: حجم خاکبرداری انجام شده در حدود ۴۳۲۰۰ مترمکعب و میزان اجرای لایه مخلوط در حدود ۱۰۸۷۳ مترمکعب می‌باشد. همچنین اجرای سنگ لاشه جهت پر کردن فضای خالی پشت دیواره‌های پل و همچنین پرکردن فضاهای باتلاقی و تقویت بستر آن به حجم ۱۹۳۰ مترمکعب انجام شده است.
خسروی افزود: اجرای لایه بیس در بلوار شرقی به حجم تقریبی ۳۲۲۰ مترمکعب اجرا گردیده است. همچنین عملیات جدول‌گذاری در لاین شرقی به میزان ۴۲۰ متر طول جدول نهری و ۴۳۵ مترطول جدول تک جهت رفیوژ وسط اجرا شده است. پیش از این پل عبوری از رودخانه واقع در بلوارنیز به طور کامل تکمیل شده است.
لازم به ذکر است اجرای این پروژه نقش بسیار مهمی در کاهش ترافیک بلوار کربلا و حذف تقاطع پرخطر منطقه سنجان دارد.

چاپ چاپ