تاریخ انتشار: 14 آوریل 2015 - انتصاب ها

رنگ‌آمیزی بیش از ۸۰۰ مترمربع سرعتگیر و سرعتکاه آسفالتی در منطقه ۳ مشهد...

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

با پیگیری‌ درخواست‌های شهروندان از طریق مرکز ۱۳۷ صورت گرفت؛
رنگ‌آمیزی بیش از ۸۰۰ مترمربع سرعتگیر و سرعتکاه آسفالتی در منطقه ۳ مشهد
تهیه و نصب ۹۷ تابلو ترافیکی درخواستی شهروندان در سطح منطقه، تهیه و نصب ۷۳۵ عدد تجهیزات ترافیکی شامل رفلکتور چشم گربه‌ای و استاد سرامیکی و… از جمله این اقدامات است.

با پیگیری‌ درخواست‌های شهروندان از طریق مرکز ۱۳۷، بیش از ۸۰۰ مترمربع سرعتگیر و سرعتکاه آسفالتی در منطقه ۳ رنگ‌آمیزی شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری مشهد، اقدامات مطلوبی در منطقه ۳ در سال گذشته به منظور جلب رضایت شهروندان و جلوگیری از نامه‌نگاری‌‌های شهروندان انجام شد.
تهیه، اجرا، رنگ‌آمیزی بیش از ۸۰۰ مترمربع سرعتگیر و سرعتکاه آسفالتی، تهیه و نصب ۹۷ تابلو ترافیکی درخواستی شهروندان در سطح منطقه بخشی از پاسخ های اجرایی ارائه شده به شهروندان بوده است.
همچنین تهیه و نصب ۷۳۵ عدد تجهیزات ترافیکی شامل رفلکتور چشم گربه‌ای و اِستاد سرامیکی و… از جمله این اقدامات است.
مجموعه اقدامات فوق در راستای ارتقای سطح خدمت رسانی همسو با آرا و دیدگاه های مردمی بوده است که علاوه بر زیباسازی محیط شهری در بهبود آمد وشد و تردد خودروها و افزایش ایمنی نیز بسیار حائز اهمیت است.

چاپ چاپ