تاریخ انتشار: 14 آوریل 2015 - اخبار

توانمند سازی بانوان منطقه ۱۳ از طریق تقویت مراکز کارآفرینی کوثر و خانه های کارآفرینی سرا ی محلات...

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

اداره بانوان منطقه ۱۳ در نظر دارد با اجرای برنامه های هدفمند، ضمن آماده سازی منطقه در حوزه های مختلف ، گام های موثری برای توانمند سازی هر چه بیشتر بانوان از طریق تقویت مراکز کارآفرینی کوثر و خانه های کارآفرینی سرا های محله بردارد.

زیبا علیرضائی ، مدیر اداره بانوان معاونت فرهنگی و اجتماعی منطقه ۱۳ با اشاره به نقش محوری بانوان در خانواده و اجتماع گفت : شهرداری منطقه سیزده نیز همراه با مدیریت شهری، برنامه ریزی در حوزه بانوان را از اهم برنامه های فرهنگی و اجتماعی دانسته و با اجرای فعالیت های اجتماعی که بر مبنای داده های کافی و مستندی که از نیاز سنجی در سطح محلات استخراج شده سعی در ارتقاء و بهبود زندگی بانوان شاغل و بانوان شهروند کرده است تا از این رهگذر منطقه محل سکونتشان محیطی مناسب برای سکونت و فعالیت‌های اجتماعی بانوان باشد.

وی با اشاره به رویکرد اداره بانوان در اجرای برنامه های فرهنگی ، اجتماعی ، هنری و ورزشی در زمینه سلامت روح و جسم گروه هدف افزود: ضمن شناسایی توانمندی بانوان در محلات نسبت به توانمند سازی گروههای آسیب پذیر و در معرض آسیب نیز اقدامات در خور توجهی انجام داده که از آن جمله می توان به برگزاری اردوهای تفریحی، ورزشی، ارائه خدمات مشاوره ای و سلامت، اجرای برنامه های حمایتی، اجرای برنامه ها و مسابقات ورزشی ، برنامه های مناسبتی و خانوادگی، برگزاری برنامه های اجتماع محور و… اشاره کرد.

علیرضائی ادامه داد: در سال جاری نیز با بهره گیری از تجربیات گذشته ، تلاش می کنیم با اجرای برنامه های هدفمند، ضمن آماده سازی منطقه در حوزه های مختلف ، گام های موثری برای توانمند سازی هر چه بیشتر بانوان از طریق تقویت مراکز کارآفرینی کوثر و خانه های کارآفرینی سرا های محله برداریم.

مدیر اداره بانوان معاونت فرهنگی و اجتماعی منطقه ۱۳ اظهار داشت:تمرکز عمده فعالیت های مذکور بر روی توانمند سازی بانوان سرپرست خانوار بوده و این اقدامات برای آنها و خانواده هایشان صورت می پذیرد در سال جاری نیز توانمند نمودن و کارآفرینی برای جوانان بیکار( به طور خاص پسران ) در دستور کار قرار گرفته است.

چاپ چاپ