اجرای ۲۹ هزار مترمربع پیاده روسازی در منطقه ۱۵

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

معاون فنی و عمران شهرداری منطقه ۱۵ از اجرای ۲۹ هزار مترمربع پیاده روسازی در منطقه با هدف حفظ و نگهداشت شهر و تسهیل در عبور عابرین پیاده خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۵، مهندس علیرضا حلاجیان با اشاره به اینکه مرمت معابر پیاده طی سال ۹۳ انجام شده است، افزود: به منظور بهبود منظر شهری و افزایش مقاومت لایه های زیرسازی و بهداشت معابر از نظر زیست محیطی، پیاده روهای نواحی هشتگانه منطقه با استفاده از مصالح استاندارد مرمت شد.
به گفته وی ناحیه شش با ۸۵۸۷ مترمربع دارای بیشترین عملیات مرمت پیاده رو بوده است.
براساس این گزارش، عملیات پیاده روسازی در معابر ناحیه یک به متراژ ۲۸۱۰ مترمربع در خیابان های اعظم نظامی و خیابان عابدینی، ناحیه۲ به متراژ ۴۵۸۹ مترمربع در خیابان های آقاجانلو شمالی، بلوار ابوذر و خیابان نباتی، ناحیه ۳ به متراژ ۲۸۳۵ مترمربع در بلوار امام رضا ( ع )، خیابان رجب زاده شمالی، ناحیه ۴ به متراژ ۳۷۴۹ مترمربع در خیابان های خلیج فارس و سازمان آب، ناحیه ۵ به متراژ ۳۲۲۳ مترمربع درخیابان قصرفیروزه، ناحیه ۷ به متراژ ۲۱۵۵ مترمربع در خیابان های بهشتی و ولیعصر و ناحیه ۸ به متراژ ۹۱۱ مترمربع در خیابان موحد دانش اجرا شده است.

چاپ چاپ