روابط عمومی سازمان تاکسیرانی کرمان

آغاز طرح ممیزی موسسات تاکسی تلفنی در سال ۹۴

تاریخ انتشار: 15 آوریل 2015 - اخبار
پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

مسوول واحد موسسات حمل ونقل مسافردرون شهری از آغاز طرح ممیزی موسسات تاکسی تلفنی در سال ۹۴ خبر داد.

روابط عمومی سازمان تاکسیرانی ضمن اعلام این خبر به نقل از مجتبی سلطانی گفت :با شروع سال جدید و در راستای اجرای مصوبات شورای سازمان تاکسیرانی و همچنین ماموریت این سازمان مبنی برکنترل نحوه خدمات رسانی موسسات تاکسی تلفنی ،طرح ممیزی موسسات تاکسی سرویس آغاز شده و دفاتر آژانس های سطح شهرکرمان مورد بازرسی و ارزیابی خدمات قرار خواهند گرفت.
وی ضمن تشکر از موسسات حمل ونقل مسافر که در ایام تعطیلات نوروزی درخدمت شهروندان ،مسافران ومیهمانان نوروزی بوده اند، گفت:میزان رضایتمندی شهروندان از نحوه سرویس دهی آژانسهای تاکسی تلفنی یکی از اهداف اجرای طرح ممیزی موسسات بوده و موارد متعدد دیگری نیز وجود دارد که در این بازرسی ها مورد ارزیابی قرارخواهد گرفت.
سلطانی خاطرنشان کرد:در سال همدلی وهمزبانی دولت وملت لازم است بیش از پیش مدیران موسسات با سازمان تاکسیرانی تعامل سازنده وپویا داشته تا هرروزشاهد پیشرفت در اجرای قوانین برای خدمات رسانی مطلوب به شهروندان باشیم.
وی همچنین از کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی که به نحوی با موسسات حمل ونقل مسافر به جهت شرایط کاری خود درارتباط هستند ،دعوت کرد: تا با بیان پیشنهادات وانتقادات سازنده در رابطه با اجرای طرح ممیزی ،سازمان تاکسیرانی را دررسیدن به اهداف خود که همان خدمات رسانی مطلوب است یاری رسانند.

چاپ چاپ