تاریخ انتشار: 16 آوریل 2015 - خواندني هاي برگزيده‌

ادامه نشست های مردمی با شهروندان در سال ۹۴

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

سلسه نشست های مردمی با شهروندان منطقه سه در سال جاری نیز ادامه خواهد یافت.

شهردار منطقه سه با اشاره به این خبر گفت: نخستین نشست مردمی با شهروندان به میزبانی محله گاز طبق روال چهارشنبه ها این هفته نیز در مسجد ۷۲ تن برگزار خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه سه، علی یوسف زاده با اشاره به استمرار برنامه های فرهنگی و اجتماعی در طول سال، هدف از برگزاری این نشست ها را پیوند بیشتر شهرداری با شهروندان عنوان کرد و افزود: در این نشست ها شهروندان منطقه با طرح ایده ها، نظرات و پیشنهادها و درخواست های خود درجهت بهبود روش کار درحوزه مدیریت شهری به مدد شهرداری می آیند، تا ضمن کاستن از خطاهای موجود در کارها، در بهبود فرآیند کاری منطقه نیز مثمر ثمر واقع شود.
وی با بیان این مطلب که در راستای تحقق این اهداف نشست های مردمی در مساجد برگزار می گردد، افزود: یکی از وظایف شهرداری در قبال شهروندان ارتقای نظارت اجتماعی آنها در جامعه از طریق تقویت زیرساخت های ارتباطی با آنهاست، از این روست که شهرداری منطقه سه در سال های اخیر با حضور هفتگی در مساجد سطح منطقه در تامین این هدف و دست یافتن به رضایتمندی حداکثری همشهری های عزیز گام برداشته است که این امر در کناررفع مسائل و مشکلات محلی درارتقای سطح دانش شهری و آگاهی شهروندان از طریق آشنا ساختن آنها با قوانین و مقررات شهری نیز بسیار حائز اهمیت است.
علی یوسف زاده همچنین با اشاره به برگزاری بیش از ۹۶ نشست مردمی در طول دو سال اخیر گفت: ادامه این روند با شتاب بیشتری در سال جاری ادامه خواهد یافت و با توجه به قرار گرفتن بیش از ۱۵۰ مسجد در این منطقه تلاش داریم که تا پایان سال جاری در تمامی مساجد باقیمانده منطقه حضور یابیم.
گفتنی است این نشست، روز چهارشنبه ۲۶ فروردین ماه پس از نماز مغرب و عشاء در مسجد ۷۲تن واقع در ضلع شرقی میدان امام حسین(ع) برگزار می شود.

چاپ چاپ