مدیر کل منابع انسانی شهرداری تهران دردیدار با کارکنان

ساماندهی کمی و کیفی نیروی انسانی هدف اصلی حوزه معاونت توسعه منابع انسانی...

تاریخ انتشار: 19 آگوست 2015 - اخبار
پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

مدیر کل منابع انسانی صبح روز سه شنبه بیست و هفتم مرداد ماه، ضمن بازدید از واحد های مختلف معاونت توسعه منابع انسانی منطقه ۴، با حضور در جمع تعدادی از کارکنان منطقه مذکور به بررسی درخواست ها و رفع مشکلات آنان پرداخت.
به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع انسانی دکتر کاوه تیمور نژاد با اشاره به تدابیر ابلاغی شهردار تهران گفت: در سال های اخیر در رابطه با توجه به درون سازمان و عنایت ویژه به منابع انسانی، تلاش شده است تا با بررسی و بهبود قوانین و فرآیند ها ، شرایط لازم برای ایجاد تسهیلات و بهبود معیشت کارمندان و کارگران خدوم شهرداری و ارتقاء انگیزه و رضایت شغلی آنان فراهم شود.
وی افزود: منابع انسانی ، سرمایه اجتماعی هر سازمانی محسوب می شود و باتوجه به اینکه شهرداری تهران یک نهاد اجتماعی و خدماتی است بنابراین تقویت، اصلاح و ساماندهی نظامات منابع انسانی ضروری به نظر می رسد.
مدیر کل منابع انسانی شهردای تهران با بیان اینکه افزایش انگیزه شغلی در بین کارکنان، منشاء ارایه خدمات بیشتر و با کیفیت برای شهروندان و مراجعین خواهد بود افزود: در حال حاضر کمیته ای با عنوان «کمیته فرهنگی» در معاونت توسعه منابع انسانی شهرداری تهران تشکیل شده است که از طریق این کمیته نیازهای رفاهی، ورزشی و فرهنگی اجتماعی و معنوی کارکنان بررسی و برنامه ریزی می شود.
دکتر تیمورنژاد با تاکید بر شفاف سازی و بهبود فرایندهای اداری شهرداری تهران اضافه کرد: به منظور افزایش رضایتمندی کارکنان شهرداری تهران از ابتدای سال ۱۳۹۳ با بررسی فرآیندها و بهبود روش ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های حوزه منابع انسانی تدوین، بازنگری و ابلاغ شده است.
مدیر کل منابع انسانی شهردای تهران با تاکید بر ساماندهی نیروی انسانی افزود: در حال حاضر هدف اصلی حوزه معاونت توسعه منابع انسانی ساماندهی کمی و کیفی نیروهای انسانی موجود است.
وی در ادامه از طراحی و استقرار سامانه جامع منابع انسانی در شهرداری تهران خبر داد و افزود: با راه اندازی این سیستم در شهرداری تهران، تمامی فعالیت های اداری مکانیزه و به صورت سیستمی انجام شده و ضمن شفافیت و ارتقاء سلامت و انضباط اداری ، در هزینه های جاری شهرداری صرفه جویی قابل توجهی صورت پذیرفته است.
تیمور نژاد هدف از برگزاری دیدارهای چهره به چهره با کارکنان را تکریم آنان و بررسی درخواست ها و رفع مشکلات و پاسخگویی به سوالات کارکنان عنوان کرد و گفت: این دیدارها هر هفته در مناطق، سازمان ها ، شرکت هاو واحدهای سازمانی شهرداری تهران برگزار می شود.

چاپ چاپ