تشکیل شورای ورزش در شهرداری بهشهر
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی بهشهر،

تشکیل شورای ورزش در شهرداری بهشهر

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

 
تشکیل شورای ورزش در شهرداری
اهمیت شورای ورزش کمترازشوراها وکمیته های دیگرنیست
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی بهشهر، شورای ورزش در شهرداری آغاز به فعالیت کرد .
حمیدازموده شهرداربهشهردراین گفتگو با این عنوان که اهمیت شورای ورزش کمترازشوراها وکمیته های دیگرنیست اذعان داشت:
تامین سلامت کارکنان وغنی سازی اوقات فراغت این خانواده بسیارمهم بوده که بایستی برای آن  برنامه ریزی بلند مدتی اهتمام و تدارک دیده شود در این راستا با برنامه ریزی صحیح و اصولی باید بتوانیم منابع مالی بیشتری برای ورزش کارکنان وبه تبع آن برای شهروندان به صورت مستقیم وغیرمستقیم اختصاص داده شود .
درادامه شهردار بهشهر طی سخنانی ورزش را زیر ساخت اخلاق اجتماعی و شهروندی توصیف کرد و گفت :
یکی از جدی ترین دغدغه های شهروندان در هنگام تعطیلات تابستان پر کردن اوقات فراغت است که ما باید بتوانیم با همکاری و مشارکت اداره ورزش و جوانان و از طریق توسعه ورزش شهروندی با رویکرد فرهنگی پاسخگوی این نیاز باشیم چراکه از طریق ورزش و توسعه آن می توانیم به سلامت شهروندان و کاهش ناهنجاریهای شهری که یکی از اهداف ما به خصوص در بین نوجوانان است دست پیدا کنیم .
وی با توجه به خلائ شورای ورزشی درشهرداری افزود:
با توجه به فعالیتهای ورزشی مختلفی که توسط شهرداری برای کارکنان و شهروندان برگزار میشده متاسفانه انسجام نداشته وهم اکنون با تشکیل شورای ورزش مطمئنا به اهداف خود نزدیکترخواهیم شد گفتنی است تمامی تلاش ما درتشکیل شورای ورزشی تنها ورزش خانواده ِکارکنان شهرداری نیست وبا برنامه های تعریف شده در این شورا میتوان خدماتی را به شهروندان ارائه کرد.
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی بهشهر

چاپ چاپ