افتتاح پروژه احداث پل خیابان مطهری (روبروی بیمارستان) رامسر
تاریخ انتشار: 31 آگوست 2015 - از سراسر ايران

افتتاح پروژه احداث پل خیابان مطهری (روبروی بیمارستان) رامسر...

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

روابط عمومی شهرداری رامسر/
عنوان پروژه: احداث پل خیابان مطهری (روبروی بیمارستان)
موقعیت محل اجرای پروژه: ابریشم محله/ جنب بیمارستان امام سجاد (ع)
دستگاه اجرایی: شهرداری رامسر
مجموع اعتبار هزینه شده پروژه: ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال
منبع تأمین اعتبار: استانی
مدت اجرا:۴ ماه سال شروع: ۱۳۹۴
مشخصات فنی و اجرایی پروژه:
اجرای پل بتنی به عرض ۴ متر و طول دهانه ی ۸ متر

اهداف و اثرات اجرایی پروژه:تعریض خیابان شهید استاد مطهری و بهبود عبور و و حمل و نقل شهری

چاپ چاپ