تاریخ انتشار: 19 سپتامبر 2015 - اخبار

شهردار اهواز: تقاطع غیر همسطح جوادالائمه (ع) به نیمه راه خود رسید...

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

شهردار اهواز: تقاطع غیر همسطح جوادالائمه (ع) به نیمه راه خود رسید
تقاطع غیر همسطح میدان جواد الائمه (ع)بخشی از رینگ دوم مسیر شرق به غرب اهواز بوده که جاده ماهشهر در شرقی ترین نقطه شهر را به سه راهی خرمشهر در غرب متصل می نماید.با انجام این رینگ عبور و مرور شهروندان از شرق به غرب تسهیل شده و در نتیجه کاهش زمان سفر،کاهش هزینه های سوخت و نهایتا افزایش رضایت شهروندان را به دنیال خواهد داشت.
این تقاطع غیر همسطح شامل دو دستگاه پل(پل اصلی و رمپ) می باشد که ترافیک بلوار جمهوری اسلامی را به صورت روگذر به بلوار شهید هاشمی در راستای دو بلوار از روی میدان حواد الائمه منتقل می نماید واز طرفی با یک رمپ ،ترافیک بلوار جمهوری اسلامی را به سمت فاز یک منطقه پاداد انتقال می دهد.
پل اصلی دارای طول ۲۷۰ متر و عرض ۶/۲۲متر و پل رمپ خروجی با طول ۲۶۰ متر و عرض ۳/۷ متر می باشد.عرشه این پل ها از نوع یتونی مجوف بوده که در پل اصلی شامل ۹ دهانه به طول ۳۰ متر و در پل رمپ شامل ۸ دهانه ۳۰ تا ۳۳ متر می باشد.
شهردار اهواز در رابطه با پیشرفت فیزیکی در پروژه تقاطع غیر همسطح جوادالائمه (ع) گفت : این پروژه به نیمه راه خود رسیده و باسرعت هر چه تمام تر در حال احداث می باشد.
سید خلف موسوی اظهار داشت: سرعت اجرا در برخی از پروژه های عمرانی وقتی پیشرفت فیزیکی شان از نیمه راه می گذرد به دلیل مرتفع گردیدن برخی از مشکلات و موانع در آغاز کار بیشتر شده و درصد باقی مانده را در مدت زمان کمتری طی خواهند کرد.
مهندس موسوی در رابطه با روند اجرای پروژه عنوان کرد: تاکنون در این پروژه ۳۵۶۰ متر حفاری و بتن ریزی شمع های پل ، ۵۲۰ متر مربع یتن ریزی ستون ها ، ۲۷۶۰ مترمربع قالب بندی عرشه های پل ، ۵۷۰ تن آرموتور بندی ، ۲۶۸۰ متر مربع بتن ریزی عرشه ، ۳۵۵۰ متر طول لوله کوبی جهت حفاظت از خاکبرداری و ۵۰۰۰ متر مربع پی کنی سرشمع ها انجام شده است.
وی افزود: با توجه به توجه نگاه خاصی که شهردار اهواز به این پروژه برای رفاه حال شهروندان اهواز داشته اند توانسته ایم در مدت زمان بندی پیش بینی شده به صورت تقریبی به اهداف مورد نظر دست بابیم.
وی افزود : هم اکنون به دلیل ساختار ضعیفی در در زیربنای برق وجود دارد امکان جابه جایی پایه برق فشار قوی نمی باشد تا از کمی از گرمای هوا کاشته شده و مصرف برق کاهش یابد و امکان جابه جایی دکل برق فشار قوی فراهم شود.
ایشان در پایان به خبرنگاران و اصحاب رسانه های مختلف یادآور شد: همیشه در اجرای یک پروژه چه عمرانی علت اصلی عدم اجرا و یا کندی در اجرا معاونت فنی و عمرانی نمی باشد بلکه برخی عوامل خارجی هستند که مشکلات خارج از برنامه را بوجود می آورند .

مشخصات پروژه:
کارفرما : شهرداری کلانشهر اهواز
دستگاه نظارت : معاونت فنی و عمرانی شهرداری اهواز
پیمانکار : شرکت عمران سازه جنوب
محل اجرا : نطقه ۱- میدان جوادالائمه

چاپ چاپ