بهشهرگردی رایگان درروز گردشگری
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی بهشهر

بهشهرگردی رایگان درروز گردشگری

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

پنجم مهر ماه روزجهانی گردشگری
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی بهشهر به مناسبت پنجم مهرماه روزجهانی گردشگری ، تور یکروزه بهشهرگردی به صورت رایگان ویژه شهروندان بهشهر به اماکن تاریخی و طبیعی برگزار گردید .
فاطمه ذبیح پور مسئول روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی بهشهردراین گزارش عنوان داشته است که:
گردشگری شهری و غنی سازی اوقات فراغت شهروندان، ظرفیت بالقوه در جذب گردشگرایجاد خواهد کرد واین مجموعه با مصوبه شورای اسلامی بهشهر در ۲۷ دی ماه که با عنوان روز میانکاله گردی معرفی شده تصمیم خواهد داشت نسبت به تور رایگان نیز برای اکوتوریسمها اقدام نماید.
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی بهشهر

چاپ چاپ