تحقق وعده یکساله و وفای به عهد شهردار زنجان در ساخت پل امام حسن مجتبی(ع)
تاریخ انتشار: 05 سپتامبر 2019 - یادداشت

تحقق وعده یکساله و وفای به عهد شهردار زنجان در ساخت پل امام حسن مجتبی(ع)...

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

تحقق وعده یکساله و وفای به عهد شهردار زنجان در ساخت پل امام حسن مجتبی(ع)چاپ چاپ