انجام خیلی از امور نیاز به صرف بودجه ندارند در واقع ما نیاز به همفکری و همکاری بخشهای مختلف داریم
معاون فرهنگي و امور اجاتماعي شهرداري زاهدان

انجام خیلی از امور نیاز به صرف بودجه ندارند در واقع ما نیاز به همفکری و همکاری بخشهای مختلف داریم...

تاریخ انتشار: 27 جولای 2014 - اخبار
پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

مهمترین چالش ما نگاه های سطحی است که به امور می شود

متاسفانه در سنوات گذشته جهت هویت دادن به چهره ی زاهدان تلاش زیادی نشده است لذا بایستی لباسی متناسب با فرهنگ سیستان و بلوچستان و فرهنگ این مرز و بوم بر تن این شهر و نمای آن و مبلمان آن بپوشانیم .
به گزارش اداره روابط عمومی و امور بین الملل ؛ معاون فرهنگی و امور اجتماعی شهرداری زاهدان با مهم دانستن موضوع هویت هر شهر گفت : مجموعه ی شهرداری زاهدان در تلاش است تا یک سری مبلمان و نمادهایی برای شهر طراحی کند که متناسب با قومیت و اعتقادات مذهبی منطقه باشد.
علیرضا سعیدی مهر افزود : برای هویت بخشیدن به شهر زاهدان بر اساس اعتقادات و فرهنگ این مرز و بوم باید با معماران و طراحان در حوزه ی مسائل شهری که طراحان لباس شهر می باشند ارتباط داشته باشیم تا در آینده هر کاری را که بخواهیم انجام دهیم مسائل قومی و مذهبی را لحاظ کنیم .
وی با تاکید بر همفکری دستگاه ها و ادارات مختلف در انجام امور اظهار داشت : انجام خیلی از امور نیاز به صرف بودجه ندارند و در واقع ما نیاز به همفکری و همکاری بخشهای مختلف داریم چراکه ارائه ی ملاحظات و راهکارهایی در زمینه های ملی و مذهبی و فرهنگی نیاز به بودجه ندارند .
وی تصریح کرد : بخشی از وظایف ما آموزش شهروندیست ما می توانیم ازطریق با صدا و سیما در جهت آموزش بخشی از آنچه که مد نظر ماست در مسائل شهروندی گام برداریم و یا اینکه از طریق ارتباط با آموزش و پرورش در راستای آموزش مهارتهای شهروندی پیش رویم و در واقع اگر ما نتوانیم با پیکره ی بزرگ آموزش و پرورش با آن همه امکاناتی که دارد ارتباط برقرارکنیم این از ضعف ماست .
وی گفت : ما می توانیم با ایجاد ارتباط با سایر سازمانها و دستگاه های مختلف بخش عمده ای از موارد و اموری که جزء وظایف شهرداریست را جامه ی عمل بپوشانیم .
وی در ادامه به موضوع فرهنگسراها و عدم رفع نیازهای فرهنگی حاشیه ی شهر توسط آنها گفت : به نظر می رسد که فرهنگسراها نمی توانند نیازهای فرهنگی حاشیه ی شهر را پوشش دهند و ما اگر بخواهیم در زمینه ی آموزش شهروندی کاری بکنبم بهتر است از مساجد و مدارس که امکاناتشان گسترده تراست استفاده کنیم .
معاون فرهنگی و امور اجتماعی شهرداری گفت : طرحی را آماده کرده ایم که بر اساس آن ۴۰ مسجد بزرگ را شناسایی می کنیم و از طریق آنها می توانیم شورای محله و شهردار محله را متناسب با ویژگی های فرهنگی و روانشناختی خودمان فعال کنیم و در این مسیر گام به گام جلو برویم و انشاءا… پس از ارائه ی این طرح به شورا در صورت تصویب عملیاتی خواهد شد .
وی اضافه کرد : مردم به مساجد و مدارس اعتماد می کنند اما به فرهنگسراها به علت اینکه هنوز با این اماکن آشنا نشده اند ممکن است اعتماد نداشته باشند ضمن اینکه ما برای فرهنگسراها برنامه های مفصلی را داریم که به موقع اجرا خواهند شد .
وی به چالشهای فراروی حوزه ی کاری خود اشاره ای کرد و گفت : مهمترین چالش ما نگاه های سطحی است که به امور می شود و اگر ما نتوانیم این نگاه ها را به سمت اهداف اصلی تغییر جهت دهیم نمی توان کار زیادی را انجام داد هدف ما اینست که مسائل فرهنگی و اجتماعی در دورن همه ی معاونتها و سازمانهای زیرمجموعه ی شهرداری و حتی فراتر از شهرد اری رسوخ کند .
بودجه ی اندک و صرف نمودن بودجه در خارج از جایی که برایش تعریف شده است از دیگر مسائلی بود که سعیدی مهر به عنوان یک چالش به آن پرداخت و گفت : بودجه ی ما اندک است اگر همین بودجه نیز خارج از محلی که برایش تعریف شده است خرج شود ، قطعاً اجرای برنامه های ما را با مشکل مواجه خواهد کرد .

چاپ چاپ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.