برنامه های ما با صبر و حوصله و متناسب با نیازها و فرهنگ مردم در چند بخش اجرا خواهند شد
معاون فرهنگي و امور اجتماعي شهرداري زاهدان ؛

برنامه های ما با صبر و حوصله و متناسب با نیازها و فرهنگ مردم در چند بخش اجرا خواهند شد...

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

به گزارش اداره روابط عمومی و امور بین الملل ؛ معاون فرهنگی و امور اجتماعی شهرداری زاهدان گفت : طبق تحقیقاتی که انجام دادیم تنگناها و مشکلات شناسایی گردیده و با این نگاه وارد حوزه ی فرهنگی شدیم و در همین راستا برنامه هایی را برای رسیدن به اهدافمان داریم و امیدواریم با هماهنگی مجموعه ی شهرداری بتوانیم قدمهایی را برداریم که زیبنده ی شهر زاهدان و مردم آن باشد .
علیرضا سعیدی مهر افزود : یک سری گره های کوچکی در شهر وجود دارد که این گره ها ممکن است ماهیتاً مسائل فرهنگی را در بر نگیرد و به این حوزه برنگردد اما بالاخره اینها مسائلیست که در وجهه ی فرهنگی می تواند موثر باشند لذا ما برنامه هایی داریم که در کوتاه مدت بتوانیم با اجرایشان این گره های کوچک را برطرف کنیم .
وی گفت : برنامه های ما با صبر و حوصله و متناسب با نیازها و فرهنگ مردم در چند بخش اجرا خواهند شد که تدوین برنامه ای تحت عنوان منشور فرهنگی شهر یکی از این برنامه ها می باشد و انشاءا… با توجه به اینکه زاهدان مرکزاستان می باشد سعی داریم برنامه ها و ساماندهی شهری را به این سمت سوق دهیم .
وی در خصوص سایر برنامه های حوزه ی معاونت فرهنگی اظهار داشت : یکی از موضوعاتی که به آن خواهیم پرداخت بحثهای ورزشی و اجرای برنامه های ورزشی برای شهروندان است . امروزه یکی از نیازهای مردم نشاط وکارآیی است متاسفانه ابزارهای شاد شدن و افزایش نشاط مردم در ابعاد مختلف را نداریم ضمن اینکه در زمینه ی ورزش همگانی کار زیادی را در شهر انجام نداده ایم و انشاءا… با همکاری مردم و سایر دستگاه های ذیربط در این مسیر حرکت خواهیم کرد .
وی با تاکید بر مشارکت مردم در امور گفت : شهر یک پدیده ی حاصل از تعامل دوطرفه است در واقع مردم با نظرات ، پیشنهادات و انتقاد خود می توانند در اجرای امور ما را یاری کنند و ما آمادگی داریم که در ابعاد مختلف این ارتباط دو طرفه را تقویت بخشیم .

چاپ چاپ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.