پذیرفته شدگاه مرحله ی اول مسابقه ی المانهای شهری زاهدان مشخص شدند
تاریخ انتشار: 05 آگوست 2014 - اخبار, اخبار شهرداری ها

پذیرفته شدگاه مرحله ی اول مسابقه ی المانهای شهری زاهدان مشخص شدند...

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

به گزارش اداره روابط عمومی و امور بین الملل ؛ معاون خدمات شهر شهرداری زاهدان با اعلام خبر پذیرفته شدگان مرحله ی اول مسابقه ی المانهای شهری زاهدان گفت : پیرو فراخوانی که چندی قبل جهت طراحی المانهای شهر زاهدان برگزار کردیم آثار زیادی از نقاط مختلف کشور به شهرداری زاهدان ارائه شد که در نهایت از بین طرح های ارائه شده تعدادی از آنها مورد تائید و قبول ما قرار گرفت .
محمد خاشی افزود : تاریخ تحویل نهایی طرح های پذیرفته شده حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ ۲۳/۵/۹۳ می باشد لذا افرادی که طرح های انان پذیرفته شده است بایستی در مهلت تعیین شده طرح های خود را مطابق شرایط اعلام شده در مرحله ی قبل به شهرداری زاهدان تحویل نمایند .
لیست پذیرفته شدگان مرحله ی اول مسابقه ی المانهای شهری زاهدان به شرح ذیل می باشد
میدان پاسداران میدان سفیران امید میدان پرستار میدان مشاهیر میدان امام رضا(ع)
افق منش – همدان براهویی، کیخا ، دیودل – زاهدان اردونی و میرشکار-زاهدان افق منش-تبریز فیض الهی-تهران
براهویی،کیخا،دیودل-زاهدان حسینی و نیکبخت-تبریز براهویی،کیخا،دیودل-زاهدان اسماعیلی پور و حبیبی-تبریز شرکت شارتاشهر-زنجان
خادمی-شیراز فخاریان-تهران حسینی ونیکبخت-تبریز(هر دوطرح) براهویی،کیخا،دیودل-زاهدان مرتضی نقیب زاده
سوری-تبریز شرکت سازه گستر شرق-گناباد رسولی و رخشانی-زاهدان سمیعی-زاهدان شیرین یاراحمدی
شرکت شارتاشهر-زنجان شرکت شارتاشهر-زنجان شرکت شارتاشهر-زنجان سودکلایی-ساری
شرکت طرح و ساخت خط سوم- رستم زاده- کرمان(هر دوطرح) معتضدیان-تهران سپیده شیرازی شرکت شارتاشهر-زنجان
موسوی-تهران

چاپ چاپ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.