توسعه و پیشرفت حاصل همدلی شهرداری و شورای اسلامی شهر رفسنجان
تاریخ انتشار: 01 سپتامبر 2020 - یادداشت

توسعه و پیشرفت حاصل همدلی شهرداری و شورای اسلامی شهر رفسنجان...

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -چاپ چاپ