تاریخ انتشار: 10 آگوست 2014 - اخبار

فراخوان طراحی و اجرای المان حجمی بسیجی در شهر سبزوار

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

شهرداری سبزوار در نظر دارد نسبت به طراحی و اجرای المان حجمی
بسیجی اقدام نماید، لذا از عموم هنرمندان علاقمند به فعالیت در زمینه
مذکور دعوت بعمل می آورد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری سبزوار، شرایط شرکت در فراخوان:
– فرمت آثار در قالب ماکت
-طرح ها می بایست قابلیت اجرای هنری به صورت حجم را داشته باشد
– طرح هایی که مورد تایید شهرداری قرار نگیرد عودت نخواهد شد
محل نصب:
ضلع شمال شرقی میدان دکتر شریعتی(شهربانی)
مهلت ثبت نام:
پایان مهرماه ۱۳۹۳ می باشد، ضمنا به طرح هایی که بعد از تاریخ
ذکر شده ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
مکان تحویل آثار:
واحد روابط عمومی شهرداری سبزوار واقع در خیابان اسرار شمالی- ساختمان مرکزی
بررسی و انتخاب:
کلیه آثار توسط کارشناسان هنری داوری بررسی و انتخاب خواهد شد.

چاپ چاپ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.