تاریخ انتشار: 06 اکتبر 2020 - انتصاب ها

شهرداران جدید مناطق ۲، ۳، ۵، ۱۰ و ۱۴، ۱۷ و ۲۱ منصوب شدند

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

شهرداران جدید مناطق ۲، ۳، ۵، ۱۰ و ۱۴، ۱۷ و ۲۱ منصوب شدند
شهر: شهردار تهران طی هشت حکم جداگانه شهرداران مناطق ۲، ۳، ۵، ۱۰ و ۱۴، ۱۷ و ۲۱ و همچنین سرپرست معاونت هماهنگی امور مناطق شهرداری تهران را منصوب کرد.
به گزارش شهر: شهردار تهران طی هشت حکم جداگانه شهرداران مناطق ۲، ۳، ۵، ۱۰، ۱۴، ۱۷ و ۲۱ و همچنین سرپرست معاونت هماهنگی امور مناطق شهرداری تهران را منصوب کرد.
پیروز حناچی، شهردار تهران طی هشت حکم جداگانه حسن رحمانی به عنوان شهردار منطقه ۲، احمد تواهن به عنوان شهردار منطقه ۳، محمود کلهری به عنوان شهردار منطقه ۵، مجید رباطی به عنوان شهردار منطقه ۱۰، کامبیز مصطفی پور به عنوان شهردار منطقه ۱۴، داود لطفی به عنوان شهردار منطقه ۱۷، رضا رجب زاده به عنوان شهردار منطقه ۲۱ و مصطفی سلیمی به عنوان سرپرست معاونت هماهنگی امور مناطق شهردار تهران را منصوب کرد.

چاپ چاپ