آموزش، مهمترین شاخص توانمندسازی سازمان است
شهردار منطقه یک

آموزش، مهمترین شاخص توانمندسازی سازمان است

تاریخ انتشار: 16 فوریه 2021 - اخبار, اختصاصی, یادداشت
پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

شهردار منطقه یک در نشست با ارزیابان توسعه منابع انسانی شهرداری تهران:

آموزش، مهمترین شاخص توانمندسازی سازمان است

نیروی انسانی بزرگترین سرمایه هر سازمانی است و اگر می خواهیم به سوی سازمانی پیشرو حرکت کنیم، گریزی از برنامه ریزی در جهت توانمندسازی نیروها نداریم که یکی از مهمترین شاخص های آن، آموزش است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک، سید حمید موسوی شهردار این منطقه در نشست با ارزیابان انجمن تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی شهرداری تهران که در هشتمین دوره “جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی” با هدف ارتقاء سطح دانش، مهارت و یادگیری در سازمان با حضور مصطفی آقا علیخانی معاون توسعه منابع انسانی شهرداری این منطقه، معاونین، شهرداران نواحی و مدیران میانی شهرداری منطقه یک برگزار شد ضمن بیان مطلب فوق افزود: سازمان در راستای ارتقای بهره وری با توانمندسازی منابع انسانی خود علاوه بر پیشبرد عملکردها، به چشم اندازی مناسب رسیده و به سازمانی پیشرو تبدیل می شود.

موسوی گفت: دانش کاربردی در شهرداری به هنگام کار آموخته می شود که در این زمینه شکل گیری دانشگاهی که آموزش ها و مهارت های خاص شهرداری را ارائه نماید، ضروری به نظر می رسد.

شهردار منطقه یک اظهار امیدواری کرد با بهره گرفتن از نکات مورد نظر ممیزین در ارزیابی وضعیت تعالی سازمانی در منطقه یک، در راستای ارتقای سازمان و توسعه و بهره وری مضاعف آن، مبحث آموزش جدی تر گرفته شود تا سازمان در ارزیابی های بعدی به جایگاه های بالاتری ارتقا یابد.

‌‌علیخانی معاون توسعه منابع انسانی شهرداری این منطقه نیز تصریح کرد: در این دوره معیارهای رهبری سازمان و رویکردهای اداره آموزش در توسعه منابع انسانی، مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس آن کیفیت خدمات آموزشی به کارکنان با هدف ارتقای بهره وری و توسعه و تعالی منابع انسانی در منطقه یک ارتقا می یابد.

او گفت: با بهره مندی از دیدگاه های ارزیابان انجمن تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی از وضعیت منطقه یک و با توجه به اهمیت جایگاه آموزش در توسعه منابع انسانی، اداره آموزش منطقه یک اقدام به خود ارزیابی و بررسی و شناسایی نقاط قوت و قابل بهبود خود بر مبنای مدل تعالی آموزش و توسعه نموده و سعی دارد با شرکت در مسیر اصول بنیادین مدل تعالی آموزش و توسعه گام مهمی در جهت ارتقاء کیفیت خدمات قابل ارائه به کارکنان بردارد.

چاپ چاپ