حمایت شهردار بهشهر از کودکان غزه
تاریخ انتشار: 20 آگوست 2014 - اخبار, اخبار بین الملل, اخبار شهرداری ها

حمایت شهردار بهشهر از کودکان غزه

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

حمید آزموده شهردار بهشهر که بعنوان عضوی از شهرداران صلح دنیا در هیروشیما می باشد حمایت خود را از کودکان غزه به کازومی ماتسویی شهردار هیروشیما و رئیس سازمان بین المللی شهرداران صلح طی نامه ایی به شرح ذیل اعلام داشته است.
آقای کازومی ماتسویی
شهردار عزیز هیروشیما و رئیس سازمان بین المللی شهرداران صلح
با آرزوی پیروزی و شادکامی برای شما دوستداران و حامیان بشریت وبا آرزوی صلح وآرامش واقعی و پایدار برای تمام مردم دنیا مخصوصا کودکان بیگناه غزه .
مطمئنم صحنه های دلخراش کشتار بی رحمانه کودکان غزه و مردم بی دفاع فلسطینی توسط جنایتکاران صهیونیست شما را نیز آزرده خاطر کرده است واین رفتار وحشیانه وغیر قابل تحمل رژیم اشغالگر که به اصول اخلاقی و انسانی متهعد نمی باشد از سوی ما نیز مورد سرزنش قرار می گیرد و مدافع مردم مظلوم و بیگناه غزه هستیم .
در منطقه غزه هزاران کودک از آسیب های ناشی از جنگ رنج می برند و واضح است که مداخله یونیسف به عنوان نیروی محرکه می تواند به تحقق حقوق کودکان غزه کمک نماید .
رژیم صهیونیستی کودکان پاک و مظلومی را قربانی می کند که هیچ گناهی ندارند و اصلا نمی دانند جنگ چیست! جنگ برای آ نان همچون یک ابرِِ ِتاریک، مثل یک داسِِ ِ تیز به جان زندگی کودکان بی گناه فلسطینی افتاده و همه چیز را به خاک و خون کشانده ، می سوزاند و خاکستر می کند در حالی که این تیرگی و آتش حق آنها نیست.
ما با آرزوی تحقق صلح پایدار در سراسر جهان و شادی واقعی برای مردم غزه امیدواریم به لطف خداوند و با توجه بیشتر شما و اعضائ سازمان بین المللی شهرداران صلح بتوانیم شاهد آرامش برای مردم غزه باشیم.
با تشکرو به امید دیدار
حمیدآزموده شهردار بهشهر
عضو سازمان بین المللی شهرداران صلح

Dear Mr :kazumimatsuei
Mayor of Hiroshima and the head of the international peace mayors organization

With the wish of success and happiness for you andphilanthropists and defenders of mankind and hope to permanent real peace for the all of the people of the world special Gaza children.
IM sure heartbreaking scene of cruelly killing of Gaza children and Defendless Palestinian people by the zion criminals make you sad and this savagely intorelablemanner of Israel occupier regime that has any warranty to morals and humanity reproached by us and we are defending oppressed and innocent people of Gaza.
Thousands children suffering by war at Gaza strip and clearlyUNiCEF interference as a motor power can help the rights of Gaza children come true.
Zionist regime sacrifice innocent oppressed children that yet doesn’t know the meaning of the war.
To them war is like a dark cloud or the sharp scythe that kills the children and turn everything to soil and blood and burns and ashes and whereas this darkness and fire is not their right.
With the wish of permanent peace all over the world and real happiness for Gaza people by the gods
mercy and more attention of the members of international peace mayors organization.

Sincerely yours
Hamid azmudeh
Mayor of Behshahr city –Iran
Member of international peace mayors organization.

چاپ چاپ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.