رویداد طراحی گلخانه ایرانی برای تعریف کارکرد و کالبد زمین های کشاورزی شهر اصفهان  نیاز شهروندان و فناوری های نوین در طراحی گلخانه ایرانی مدنظر است
تاریخ انتشار: 19 سپتامبر 2021 - اخبار, یادداشت

رویداد طراحی گلخانه ایرانی برای تعریف کارکرد و کالبد زمین های کشاورزی شهر اصفهان نیاز شهروندان و فن...

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

معاون معماری و شهرسازی شهرداری اصفهان خبر داد: رویداد طراحی گلخانه ایرانی برای تعریف کارکرد و کالبد زمین های کشاورزی شهر اصفهان
نیاز شهروندان و فناوری های نوین در طراحی گلخانه ایرانی مدنظر است
معاون معماری و شهرسازی شهرداری اصفهان با اشاره به برگزاری رویداد طراحی گلخانه ایرانی از سوی شهرداری اصفهان گفت: هدف از برگزاری این مسابقه، تعریف کارکرد و کالبد زمین های کشاورزی شهر اصفهان در محدوده قانونی شهر است.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، سید احمد حسینی نیا با اشاره به اینکه طراحی گلخانه های ایرانی از سوی شهرداری اصفهان برای تامین مکانی طبیعی و سالم برای تفریح شهروندان و بهسازی محیط زندگی در دستور کار است، اظهار کرد: برای این منظور شهرداری دومین رویداد رقابتی طراحی گلخانه های ایران را برگزار می کند.
وی ادامه داد: با برگزاری این مسابقه و بازتعریف پهنه بندی در عرصه های کشاورزی، ضمن تعیین تکلیف زمین های کشاورزی، با تغییر کاربری منافع اقتصادی مالکان هم تامین و از بدون استفاده ماندن اراضی جلوگیری می شود.
معاون معماری و شهرسازی شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه با استفاده از شناخت عناصر فضایی باغ های ایرانی و بررسی وضعیت کنونی زمین های کشاورزی در محدوده شهر اصفهان می توان کارکردی مناسب برای این فضاها تعریف و اجرایی کرد، گفت: با این کار ادبیات شهرسازی و معماری هم با ایده های نو مواجه می شود.
وی افزود: با برگزاری مسابقه طراحی گلخانه ایرانی و با دستیابی به الگوی مناسب و بومی برای همه سلیقه‌ ها و گروه ‌های سنی و جنسی طرح برتر به سایر عرصه‌ های کشاورزی درون شهر تعمیم می یابد.
حسینی نیا با اشاره به اینکه شهرداری اصفهان قصد دارد با این طرح، ایده ای جدید در چارچوب محدوده قانونی شهر برای تعریف کارکرد و کالبد زمین های کشاورزی پیاده سازی کند، اظهار کرد: اصلی ‌ترین هدف برگزاری این رویداد در کلانشهر اصفهان به‌کارگیری اراضی کشاورزی موجود در محدوده قانونی شهر اصفهان با در نظر گرفتن نیاز امروز شهروندان، شرایط کالبدی و فضایی شهر اصفهان، مولفه ‌های اقلیمی، راهکارهایی برای کاهش تابش شدید آفتاب، برقراری آسایش محیطی و کنترل بادهای نامطلوب بوده است.
وی تصریح کرد: معماران، مهندسان مکانیک و مدیران گلخانه ها می توانند در این طرح همکاری و تعامل داشته باشند تا گلخانه ای طراحی شود که هم محصول تولید کند و هم باعث ایجاد تفریح برای مالکان شود.
معاون معماری و شهرسازی شهرداری اصفهان گفت: یکی از تاثیرات این طرح می تواند، استفاده از فناوری های نوین در گلخانه های ایرانی و نشان دادن این ایده به کشورهای مختلف دنیا باشد.

چاپ چاپ