انتصابات جدید در اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رفسنجان
تاریخ انتشار: 09 نوامبر 2021 - انتصاب ها

انتصابات جدید در اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رفسنجان...

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

شهردار رفسنجان طی احکام جداگانه‌ای، مدیریت تدوین عملکرد سازمانی، مدیریت تبلیغات و تشریفات و مدیریت امور رسانه ای شهرداری را تعیین و معرفی کرد.

مهندس مجید کهنوجی شهردار رفسنجان، ساجده دهقانی را به عنوان مدیر تدوین عملکرد سازمانی شهرداری، سعید سلطانی را به عنوان مدیر تبلیغات و تشریفات شهرداری و بهناز شریفی را به عنوان مدیر امور رسانه ای شهرداری منصوب کرد.

چاپ چاپ