- citypr.ir - https://www.citypr.ir -

لزوم بهره گیری از اصول خلاقانه و نوآوری در زیباسازی و حفظ آرامش شهر

شهردار رفسنجان در پنجمین جلسه کمیته زیباسازی شهرداری رفسنجان بر لزوم بهره گیری از اصول خلاقانه و نوآوری به منظور حفظ آرامش بصری شهروندان تأکید کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری رفسنجان، مهندس کهنوجی در این جلسه که با حضور رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر و جمعی از معاونین و مدیران در شهرداری مرکزی برگزار شد، اصلاح و بهبود مبلمان شهری را در کسب رضایت شهروندان دارای اهمیت خواند و افزود: تمام فعالیت‌های شهرداری بایستی با اصول خلاقانه و نوآوری و زیباسازی انجام شود تا موجبات آرامش بصری شهروندان فراهم شود.
وی ادامه داد: در تلاشیم با استفاده از نظرات و راهکارهای مختلف و مناسب با مشارکت کمیته زیباسازی فعالیت های حوزه زیباسازی محیط شهری را ساماندهی و ارتقاء بخشیم.
شایان ذکر است، سلسله جلسات کمیته زیباسازی به صورت هفتگی با حضور متخصصین و صاحبنظران و کارشناسان حوزه های مختلف و به منظور بررسی ایده ها، طرح ها و الزامات بصری و مبانی هویتی آن ها در سطح شهر، با هدف حفظ سیمای بصری به عنوان یکی از اولویت های مهم مدیریت شهری برگزار می شود.