روابط عمومی شهرداری رامسر:

ترکیب جدید هیئت رییسه شوراها مشخص شد.

تاریخ انتشار: 06 سپتامبر 2014 - اخبار
پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

انتخابات هیئت رییسه جدیدبا حضور نمایندگان فرمانداری و بخشداری برگزار و افراد زیر بعنوان هیئت رئیسه شوراها انتخاب شدند:
شورای اسلامی شهر رامسر با حضور فرماندار و نماینده فرماندار:
دکتر حلاجیان (رییس شورا) – محمد جواد مهر افشان (نایب رییس )-اسماعیل گوهر رستمی (خرانه دار(
شورای اسلامی شهر کتالم و ساداتشهر:
محمد شمسی (رییس)-محمد دوستی (نایب رییس)-عسکر ثانی خزانه دار.
شورای بخش مرکزی رامسر با حضور بخشدار:
مصطفی مکارمی (رییس شورا )-انوشیروان خلعتبری (نایب رییس)-رمضانعلی امین نیا (خزانه دار(

چاپ چاپ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.