عطر سیب در بوستان ملت پیچید  مراسم سینه زنی محصلان  در پارک ملت
روابط عمومی شهردار و شورای اسلامی بهشهر

عطر سیب در بوستان ملت پیچید مراسم سینه زنی محصلان در پارک ملت...

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

به گزارش روابط عمومی شهردار و شورای اسلامی بهشهر مراسم سینه زنی و نوحه خوانی با حضور کودکان و محصلان در بوستان ملت برگزار گردید.
گفتنی است این مراسم با توجه به اهمیت دادن به غنای فرهنگی و اخلاقی و بصیرت افزایی عاشورایی در نوجوانان انجام شده است.
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی بهشهر

چاپ چاپ