اجرای طرح توسعه فضای سبز بزرگراه امام رضا(ع) تا پایان سال آینده به پایان می رسد
تاریخ انتشار: 13 نوامبر 2014 - اخبار, اخبار شهرداری ها, اختصاصی

اجرای طرح توسعه فضای سبز بزرگراه امام رضا(ع) تا پایان سال آینده به پایان می رسد...

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران با بیان اینکه طرح توسعه فضای سبز بزرگراه امام رضا(ع) تا پایان سال آینده به اتمام می رسد، گفت:

از سال گذشته عملیات اجرای فضای سبز بزرگراه امام رضا(ع) آغاز شده و تا کنون بخش اعظمی از این طرح انجام شده است .
علی محمد مختاری با بیان اینکه طرح توسعه فضای سبز بزرگراه امام رضا(ع) به صورت سراسری در دستور کار سازمان پارکها و فضای سبز شهرتهران است، افزود: فضای سبزی که در این محور اجرایی می شود مناسب با شرایط اقلیمی منطقه است و هم اکنون این طرح در حال انجام است .
وی با تاکید بر اینکه حاشیه بزرگراه امام رضا(ع) فاقد فضای سبز مطلوب بود، تصریح کرد: از میدان بسیج تا سه راه امین آباد در دستور کار سازمان قرار دارد که در صدد تکمیل آن هستیم .

چاپ چاپ