مدیران خدمات شهری شهرداری تهران خبرنگاران افتخاری شدند

مدیران خدمات شهری شهرداری تهران خبرنگاران افتخاری شدند...

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

مدیران خدمات شهری شهرداری تهران صبح امروز در بازدید از غرفه مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران به عنوان خبرنگاران افتخاری معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار شهرنوشت، در بازدید صبح امروز جمعی از روسای معاونت خدمات شهری از غرفه مرکز ارتباطت و امور بین الملل شهرداری تهران، مجتبی عبداللهی معاون خدمات شهری شهرداری تهران، علی محمد مختاری ، مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرتهران ، علی محمد شاعری ، رییس ستااد محیط زیست و توسعه پایدار شهر تهران ، قدرت الله گودرزی مدیرعامل فروشگاه های زنجیره ای شهروند ، سعید شریف زاده، مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران و سیداحمد صفوی مدیر عامل سازمان میادین و میوه و تره بار شهرداری تهران به عنوان خبرنگاران افتخاری معرفی شدند.

چاپ چاپ