تاریخ انتشار: 16 نوامبر 2014 - اخبار

نشست مشترک شهردار کرمان با هیئت مدیره اتحادیه اتوبوسرانی های شهری کشور...

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

سرویس خبر : اداره ی روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری کرمان
نشست مشترک شهردار کرمان همراه با مدیر عامل و معاونین سازمان اتوبوسرانی کرمان و حومه با مدیرعامل و هیئت مدیره اتحادیه اتوبوسرانی های شهری کشور برگزار شد.
در این نشست شهردار کرمان گفت:سرویس دهی مطلوب و تحت پوشش قراردادن کلیه مسیرهای شهری با توجه به وسعت شهر کرمان با افزایش تعداد اتوبوس ها میسر می باشد.
مهندس سیف الهی در ادامه خواستار سهمیهاتوبوس جدید برای شهر کرمان شد.
مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی کرمان نیز با اشاره به اینکه میانگین عمر اتوبوس های ناوگان اتوبوسرانی کرمان به ۱۱ سال رسیده است،افزود:این باعث ایجاد مشکلاتی در امر سرویس دهی و افزایش هزینه های سازمان می گردد،از این رو برای رفع این مشکل نیاز به اختصاص بودجه جهت بازسازی ناوگان می باشد.
دکتر خجسته ،مدیرعامل اتحادیه اوتوبوس رانی های کشور ضمن مثبت ارزیابی کردن اقدامات سازمان اوتوبوس رانی کرمان ،قول مساعد جهت رفع مشکلات سازمان اوتوبوس رانی داد.
مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره اتحادیه به اتفاق مدیرعامل سازمان از مسیرهای سرویس دهی شهر کرمان بازدید کردند.

چاپ چاپ