شهروندان هرچه بتوانند در اجرای برنامه‌‌ها و طرح‌ها مشارکت کنند قطعاً روند کاهش مشکلات منطقه افزایش خواهد یافت
شهردار منطقه‌ی چهار زاهدان؛

شهروندان هرچه بتوانند در اجرای برنامه‌‌ها و طرح‌ها مشارکت کنند قطعاً روند کاهش مشکلات منطقه افزایش خ...

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

به گزارش اداره روابط عمومی و امور بین الملل؛ شهردار منطقه‌ی چهار گفت: متاسفانه منطقه‌ی چهار شهرداری زاهدان به لحاظ برخورداری از امکانات مورد نیاز جزء محروم ترین مناطق شهر محسوب می‌شود و این موضوع باعث بروز مشکلات زیادی برای شهرداری این منطقه شده است.
علیرضا ریگی اظهار داشت: وجود اراضی زراعی و همچنین زمینهای مشاعی فاقد سند مالکیت باعث شده تا صدور پروانه‌ی ساختمانی برای این اراضی با مشکلاتی همراه شود و با توجه به اینکه منبع عمده‌ی درآمد شهرداری از محل اخذ عوارض می‌‌باشد این امر باعث کاهش شدید درآمد شهرداری این منطقه شده است.
وی از حاشیه نشینی به عنوان یکی از عمده‌ترین مشکلات موجود در منطقه یاد کرد و گفت: مسئله‌ی حاشیه نشینی در این منطقه نسبت به سایر مناطق از شدت بیشتری برخوردار است و این امر در کنار مسائل اقتصادی ساکنین منطقه باعث شده تا شهرداری در اجرای برنامه‌ها و پروژه‌هایش با مشکلات و محدودیتهای زیادی روبرو شود.
ریگی بیان داشت: علی رغم وجود مشکلات زیاد در این منطقه همواره در تلاش هستیم تا مسائل را برطرف و محرومیتها را حذف کنیم که البته این امر نیاز به توجه و نگاه ویژه‌ی مسئولین ذیربط دارد.
وی اضافه کرد: مشکلات موجود خللی را در راستای ارائه‌ی خدمت به مردم بوجود نیاورده و ما با هدف خدمت به شهروندان و با استفاده از داشته‌ها و در حد امکانات و بودجه‌ای که دراختیار داریم نسبت به اجرای برنامه‌ها و ارائه‌ی خدمات مورد نیاز شهروندان عزیز اقدام می‌کنیم.
وی در پایان با اشاره به نقش مشارکت مردم در اجرای امور گفت: شهروندان هرچه بتوانند در اجرای برنامه‌‌ها و طرح‌ها مشارکت کنند قطعاً روند کاهش مشکلات منطقه افزایش خواهد یافت در غیر این صورت مشکلات کماکان باقی خواهند ماند.

چاپ چاپ