حل مشکلات باتصویب طرح جامع شهری
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی بهشهر:

حل مشکلات باتصویب طرح جامع شهری

تاریخ انتشار: 17 نوامبر 2014 - اخبار, اخبار شهرداری ها, اختصاصی
پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

تفسیر درست قوانین شهری برای ما یک اصل است
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی بهشهر پنجمین صبحانه کاری مسئولان واحد درساختمان شماره دو شهرداری برگزار گردید.
حمیدآزموده شهردار بهشهردراین نشست با اشاره به اینکه تعامل مدیریت شهری و ضرورت قانون مداری برای ما یک اصل است گفت:
شهرداری میبایست به انبوهی از نیازهای شهری با جمعیت بالا وسلائق مختلف وپیرامون آن پاسخ دهد لذ ا باید رویکردی کابینه وار داشته و در حوزه هایی چون سرمایه گذاری ، اجرا و تکمیل پروژ های عمرانی ، تنظیم مطالبات جاری، تملک ، تأمین بهداشت و نظم محیطی وبسیاری از طرحهای دیگری که در اولویت بوده را اقدام نماید.
شهردار بهشهر با تاکید به لزوم رابطه درست کارکنان با مراجعه کنندگان و ارائه اطلاعات درست ادامه داده است :
مدیریت موفق شهری مستلزم بهره گیری ازمشارکت شهروندان و مداخله و حضور نمایندگان جامعه محلی و شوار میباشد لذا شهرداری باید کانونی باشد که شهروندان در آن از فرصت حضور و حتی مشاوره و اظهار نظر با مسئولان و مدیران و بطور کلی با ارائه اطلاعات کارکنان برخوردار بوده چرا که تجربه مدیریت شهری نشان می دهد اگر گفتمان مدیریتی شهرداری تابع سیاست مدیریت مشارکتی و مردم محور نباشد، این نهاد در عمل چندان موفق نخواهد بود.
حمیدآزموده با اشاره به اینکه تفسیر درست قوانین شهری برای ما یک اصل است ادامه داده است:
به جرات می توان ادعا نمود که شهرداری ازجمله نهادهایی است که به نحو فراگیری، با مقررات و موازین قانونی مختلف ارتباط و تعامل دارد و لذا مدیریت مطلوب آن بدون آگاهی از این مقررات در راستای تزریق روح حاکم بر این مقررات ، پروژ های شهری و سیاست های اجرایی خرد و کلان آن، هرگز متوقع و قابل انتظار جلوه نخواهد کرد .
حمیدآزموده شهردار بهشهر با عنوان معضل ساخت و سازهای غیرمجاز که یکی از جدی¬ترین عوامل تهدید کننده حریم شهر بهشهردر دهه حاضر است عنوان داشته است:

اهمیت این موضوع زمانی بیش از پیش آشکار می¬شود که نقش حریم شهر به عنوان تنفس گاه شهر و کارکرد اصلی آن در گسترش و توسعه تفرجگاه¬‌های اطراف شهر اثبات شود وهجوم به زمین‌های حاشیه شهر و انجام ساخت و سازهای غیرقانونی همراه با تغییر غیرمجاز کاربری زمین¬های کشاورزی، توان برنامه¬‌ریزی و قدرت اجرایی شهرداری را در آینده کاهش خواهد داد و ماهیت طبیعی و گردشگری برخی از نواحی اطراف شهر را نیز به خطر می¬اندازد .
در ادامه مهندس خلیل نبوی معاون فنی و شهرسازی شهرداری بهشهردر راستای اجرای صحیح و نظارت بر ساخت و سازهای خارج از محدوده قانونی شهر اذعان داشته است:
بهشهر به عنوان یکی از شهرهای مهم استان مازندران از نظر جغرافیایی نیازمند نگاه جامع به توسعه همه جانبه خواهد داشت و اگر بخواهیم در اینده حادثه سیل ۹۱ مجددا تکرارنشود باید نظارت جدی در ممانعت از ساخت و سازهای بی رویه کنار رودخانه و در حریم شهر صورت پذیرد .
معاون فنی وشهرسازی با تاکید براینکه با توجه به پیشنهاد شهرداری به اداره راه و شهرسازی استان مبنی برتایید طرح بازنگری حریم شهراذعان داشته است:
با تعیین حریم شهر ابزار قانونی برای کنترل ساخت و سازها و نظارت از سوی شهرداری ایجاد شده و مدیریت شهری با مشخص شدن حریم شهر از سردرگمی نجات می یابد و قانون مدون شده ای برای حفظ و حراست حریم شهر فراهم می شود.
خلیل نبوی ادامه داد:
ساخت و سازها در حریم شهر رو به افزایش بوده که مطمئنا در آینده دچار مشکلات شهری خواهیم شد این در حالی است که باید چارچوبی تعریف شود که حداقل به صورت مقطعی تکلیف این شرایط مشخص شد ه زیرا اگر به فکر توسعه و صیانت حریم شهر نباشیم دیگر قادر به جبران نخواهیم بود .
معاون فنی وشهرسازی با اشاره به اینکه ساخت و ساز غیر مجاز از پرحاشیه ترین مباحث شهری بوده ادامه داده است:
ساخت و سازهای شهری به صورت غیر قانونی و بدون نظارت کارشناسانه موجب آسیب زدن به سیما و منظر شهری شده و پیشگیری از ساخت و ساز غیر مجاز به عنوان اولویت مهم در دستور کار شهرداری قرار دارد و هدف از انجام آن نیز علاوه بر مسائل عنوان شده، پیشگیری از تبعات منفی ناشی از ساخت و ساز غیر مجاز به لحاظ فنی از جمله عدم استحکام بنا در ساخت و سازهای غیراصولی، خطرات ناشی از این شیوه ساخت ،متوجه صاحبان بنا و تفکیک اراضی خواهد شد.
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی بهشهر

چاپ چاپ