تعدیل ناهنجاری های بصری برای شهروندان
تاریخ انتشار: 17 نوامبر 2014 - اخبار, اخبار شهرداری ها

تعدیل ناهنجاری های بصری برای شهروندان

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

بازدید دانشجویان معماری شهری از سایت باغ شاه عباسی
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی بهشهر دانشجویان معماری شهری از سایت شاه عباسی بازدید کردند.
سید خلیل نبوی معاون فنی و شهرسازی شهرداری بهشهر در پاسخ به اینکه راستای برنامه ریزی شهری از نگاه منظر شهری دراین شهر با چه قابلیتهایی طرح ریزی شده ،عنوان داشته است:
نزدیک به یک دهه است که مفهوم منظر شهری بطور گسترده در مبانی شهرسازی و متون تخصصی حوزه های طراحی معماری و برنامه ریزی بکار می رود توجه به این موضوع بویژه در این شهرستان که دارای بافتهای تاریخی میباشد اهمیت بیشتری دارد که با توجه به روند توسعه شهر، نقش تخصص معماری منظر در زمینه آسیب شناسی بویژه دررابطه با ارزش ها و کیفیت در منظر شهری نماد بیشتری یافته که طراحی منظر بومگرا بسیار حائز اهمیت میباشد.
معاون فنی و شهرسازی با این عنوان که در سالهای اخیر به موضوع ارتقای کیفی فضاهای باز وتوسعه فضای سبز اهمیت داده شده گفت:
مجموعه شهرداری ضمن تقویت خوانایی و پایداری مولفه های طبیعی، میبایست به تعدیل ناهنجاری های بصری، ناپایداری ها و فرسایش در فضاهای باز به شهروندان کمک کرد ه که به نسبت موفق بوده و در ادامه فعالیت به مشارکت شهروندان نیازمندیم.
فاطمه ذبیح پور مسئول روابط عمومی و دبیر کمیته زیباسازی عنوان داشته است:
متاسفانه تنها شهرهای بزرگ برسرجذب سرمایه و نیروی انسانی خلاق و مبتکر با یکدیگر به رقابت برخاسته که در این رقابت، حضور طراحان و معماران شهری به منظور ارائه طرح و مشارکت فکری و حضور در اتاق فکر بسیار کمرنگ است.
ذبیح پور با اشاره به اینکه شهرهای برخوردار از منظر شهری مطلوب قادر با وسعت بخشیدن به تجربۀ زیباشناختی شهروندان میباشند ادامه داده است:
مشارکت و حضور صاجب نظران ، طراحان و دانشجویان موجبات ارتقای تصویر ذهنی جامعه و تقویت غرور مدنی در شهر شد ه و با اعتلا بخشیدن به وجهه و تصویر ذهنی شهر توان رقابتی شهررا برای جذب هرچه بیشتر سرمایه و اقشار خلاق تقویت مینمایند..
روابط عمومی شهرداری و شهرداری بهشهر

چاپ چاپ