تاریخ انتشار: 18 نوامبر 2014 - اخبار

کارگاه آموزشی بازیافت و مدیریت پسماند ویژه مدیران و کارشناسان در منطقه ۱۱ برگزار شد...

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

آمادگی منطقه ۱۱ برای انتقال تجربیات ناحیه پایلوت به سایر نواحی شهر تهران
با هدف کاهش زباله های کلان شهر تهران و نیز جلوگیری از اتلاف سرمایه ملی ؛ آموزش همگانی شهروندان و مدیران و مسئولین شهری در محلات مرکزی شهر ؛کارگاه آموزشی بازیافت و تفکیک از مبدأ در شهرداری منطقه ۱۱ برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۱ ، با حضور قائم مقام سازمان مدیریت پسماند ،قائم مقام منطقه ۱۱ ، مدیران حوزه امور شهری ، شهرداران نواحی ، مدیران خدمات شهری نواحی ، کارشناسان بازیافت نواحی و دبیران شورا یاری کار گاه آموزشی با موضوع چگونگی اجرای تفکیک از مبداء در شهرداری منطقه ۱۱ برگزار شد.
نصرالله آبادیان قائم مقام شهرداری منطقه ۱۱ ، با بیان اهمیت بازیافت و تفکیک از مبدأ به چگونگی اجرای طرح پایلوت در ناحیه یک این منطقه و بررسی مشکلات و موانع پرداخت و بر تولید کمترزباله ،کم حجم سازی ،جداسازی ،توصیه به پاکیزگی شهر ،اصلاح امور مصرف ،خرید به میزان نیاز و مشارکت آگاهانه و داوطلبانه مردمی با هدف برگشت این طلای کثیف به چرخه استفاده مجدد و همچنین جلوگیری از اتلاف این سرمایه ملی تأکید کرد .
امیر حسین عساری معاون امور شهری و فضای سبز منطقه ۱۱ نیز با تأکید بر آماده سازی این منطقه در جهت توسعه نتایج ناحیه پایلوت به سایر نواحی خبر داد و گفت:این آمادگی در منطقه وجود دارد که با سعی و تلاش تجربیات به دست آمده را به سایر نواحی انتقال دهیم.
عساری ازتجربه غلبه بر مشکلات در ناحیه یک این منطقه به عنوان ناحیه پایلوت و رفع موانع در تفکیک از مبداء در سایر نواحی خبر داد و افزود: بیش از ۱۶۰۰ اخطار به صنوف زباله ساز داده شد که ۵۳ مورد به حاکم قضایی ارسال و ۹ فقره از آن ها منجر به صدور حکم حبس وجزای نقدی گردیده است .
وی همچنین از عقد بیش از یکصد و هفتاد تفاهم نامه با سازمان ها ، ارگان ها و موسسات دولتی و عمومی سطح منطقه خبر داد که بر اساس آن؛ پسماندهای خشک ادارات مذکور تحویل و در مقابل خدماتی نظیر تهیه مخازن و اهدای اقلام آموزشی و بهداشتی ارائه می شود .
این کارگاه آموزشی با توضیحات جعفری قائم مقام سازمان مدیریت پسماند در خصوص جمع آوری پسماند از مبداء با هدف کاهش زباله تهران و استفاده مجدد از پسماند خشک ارزشمند و همچنین استفاده از زباله در تهیه برق و نیز تبدیل شیرابه حاصل از پسماند های تر به آب کشاورزی ادامه یافت.
در پایان نتایج حاصل از ۱۲ ناحیه پایلوت در مناطق۲۲گانه از جمله ناحیه یک این منطقه و جمع آوری پسماندهای خشک ، ساختار عوامل بازیافت در طرح ناحیه محوری ، تشکیل کار گروه ها ، استفاده از NGO وشورایاران مورد بررسی قرار گرفت.

چاپ چاپ