پرهیز از اسراف در اجرای برنامه های دهه فجر شهرداری
معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری

پرهیز از اسراف در اجرای برنامه های دهه فجر شهرداری

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

پرهیز از اسراف در اجرای برنامه های دهه فجر شهرداری/مهمترین افزایش بودجه۹۴ مربوط به حقوق کارمندان و برابر مصوبه مجلس است

معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران اعلام کرد: با وجود آنکه شهرداری تهران یکی از پایه های اصلی بر…
محمود صلاحی در گفت و گو با خبرنگار شهرنوشت درباره هزینه هایی که شهرداری برای برپایی برنامه های فرهنگی و هنری دهه فجر صورت داده است، گفت: علاوه بر برنامه های فرهنگی بیشترین هزینه ها در حوزه معاونت خدمات شهری و سازمان زیباسازی صورت گرفته است. البته در پایان بهمن ماه این هزینه ها دقیق جمع بندی شده و در اختیار معاونت برنامه ریزی قرار می گیرد.
صلاحی خاطرنشان کرد: اکنون نمی توانیم مجموعه هزینه های صورت گرفته را اعلام کنیم اما با توجه به به اینکه شهرداری تهران مساله صرفه جویی را به طور جدی مورد تاکید قرار داده موضوع توجه به هزینه های تراکت و تبلیغات در بهمن ماه هم تحت تاثیر قرار گرفته است .
معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا شهرداری تهران خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات شهرداری تهران در بحث صرفه جویی این است که امسال حتی یک کاغذ گلاسه هم در بدنه شهرداری تهران استفاده نشد.
افزایش پرداخت دیون در بودجه به دنبال افزایش دیون قطعی شده بود
معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا شهرداری تهران در ادامه به موضوع کاهش ۲۶۰میلیاردتومانی درآمدها توسط شورای شهر اشاره کرد و افزود: شورای شهر این تصمیم را در راستای آن گرفت که بودجه انقباضی تر دیده شود. این در حالی بود که سال ۹۳ ، رقم بودجه ۱۶ هزار و ۸۶۰ میلیارد تومان بوده است که با کمتر از ۱۲ درصد افزایش به رقم ۱۷ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان رسید و در کلیات درآمد درنهایت با رقم ۱۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بسته شد .
صلاحی افزود: مهمترین حوزه افزایش بودجه در زمینه حقوق کارمندان بوده است که برابر قانون مجلس حقوق کارمندان باید ۱۴ درصد افزایش پیدا می کرد. این در حالی است که بودجه شهرداری ۷۰ به ۳۰ به نفع عمران است .
وی تاکید کرد: با توجه به تصویب کلیات لایحه درآمد، منتظر هستیم شورای شهر در فصل هزینه به ما بگوید این هزینه ها باید از کجا کم شود که هنوز این موضوع مشخص نیست.
معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا شهرداری تهران درباره امکان تحقق درآمد بیشتر از مصوب شورای شهر در کلیات بودجه اظهار کرد: سال ۹۲ ، شهرداری دو هزار میلیارد تومان متمم داشت اما سال ۹۳ نه متمم و نه اصلاح به بودجه وجود داشت. این در حالی است که امکان آوردن متمم برای بودجه ۹۴ وجود دارد تا اگر انشاا… درآمد مازادی به دست شهرداری تهران رسید در فصول حمل و نقل عمومی و بازپرداخت بدهی متمم ارائه دهد.
صلاحی همچنین ۶۰۰ درصد افزایش رقم پرداخت دیون در بودجه را ناشی از دیون قطعی شده دانست و گفت: بخشی از این طلب برای فاینانس و بخشی دیگر که ۱۵۰۰ میلیارد تومان است برای بازپرداخت وام بانک هاست. شهرداری تهران طبق صورت وضعیت های نهایی شده ، بازپرداخت را در دستور کار داشته است و اکنون این افزایش به دنبال دیون قطعی شده در بودجه ۹۴ لحاظ شده است.

چاپ چاپ