معاون امور شهری منطقه 6 خبر داد،

ارتقای سه برابری تفکیک زباله در پایلوت طرح تفکیک پسماند در مبداء...

تاریخ انتشار: 07 فوریه 2015 - اخبار
پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

معاون امور شهری منطقه ۶ خبر داد،
ارتقای سه برابری تفکیک زباله در پایلوت طرح تفکیک پسماند در مبداء
معاون امور شهری منطقه ۶ از ارتقای تفکیک بازیافت در طرح پایلوت منطقه از ۸/۱ درصد به ۶ درصد خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۶، خدامی معاون امور شهری منطقه ۶ با بیان اینکه ناحیه ۲ به عنوان پایلوت تفکیک زباله از مبداء به علت ویژگی های ناحیه انتخاب شد از برگزاری هفتگی جلسات ستاد بهینه سازی طرح تفکیک از مبدا در منطقه خبر داد.
خدامی با بیان اینکه این ناحیه یکی از بالاترین میزان پسماند خشک در سطح شهر تهران را داراست، گفت : در شروع کار درصد تفکیک پسماند ناحیه ۲، ۸/۱ درصد بود و طبق کارهای صورت گرفته برمبنای دستورالعمل این آمار به نزدیک ۶ درصد رسیده است و این الگو در تمامی نواحی منطقه اجرایی خواهد شد.
وی افزود: با پیگیری های شهردار منطقه، طرح ارتقای ایستگاه بازیافت منطقه از زمین فعلی به مساحت ۲۰۰۰ متر مربع به ۶۰۰۰ متر مربع در حال انجام است و به زودی مناقصه آن صورت خواهد گرفت.
خدامی ادامه داد: به موازات کارهای زیرساختی، برنامه های آموزشی و اطلاع رسانی آغاز شده است و جلسات متعدد و هفتگی انجام می شود.
در طی این مدت اداره زیباسازی منطقه ۶ جهت دو کمپین خط سفید و تفکیک پسماند در ۲۰۴ نقطه به طول ۱۰۵۵ متر مربع تبلیغات انجام داده است که این یک آمار کم نظیر برای تبلیغات محیطی در سالهای اخیر است.

چاپ چاپ