تاریخ انتشار: 10 فوریه 2015 - اخبار, اخبار شهرداری ها

نشست آموزشی توجیهی ” آسمان آبی زمین پاک ” در منطقه ۱۲...

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

نشست آموزشی توجیهی ” آسمان آبی زمین پاک ” در منطقه ۱۲ با حضور قائم مقام این منطقه و معاون روابط عمومی مرکز ارتیاطات و بین الملل شهرداری تهران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۲ تهران ، در ابتدای نشست آموزشی توجیهی ” آسمان آبی زمین پاک ” ، مهندس پیمان محسنی قائم مقام این منطقه در سخنانی با اشاره به اینکه این نشست در راستای مهمترین فعالیت سال ۹۳ که در انتهای این سال به دستور شهردارتهران معنا و مفهوم خاصی دارد برپا می شود گفت : ایجاد زبان مشترک در این مبحث جهت اجرای فعالیتهای مناسب از اهمیت خاصی برخوردار است.
وی جمعیت شناور منطقه ۱۲ را مهمترین شاخصه ی این منطقه خواند و افزود : در منطقه ۱۲ که در بحث آلودگی هوا یکی از مناطقی است که به دلیل نوع حضور خودروها و موتورسیکلتها از آلوده ترین مناطق می باشد ، ارائه خدمات ترافیکی و زیست محیطی از اهمیت خاصی برخوردار است و تلاش بر این است پروژه هایی به عنوان تعاریف آمایش منطقه با زیرساختهای درست همچون : ایجاد پیاده راهها اجرا تا با تحت تاثیر قراردادن شاخصه های زیست محیطی در راستای طرح ” آسمان آبی زمین پاک ” گام برداشته شود.
در ادامه ی این نشست ظفری معاون روابط عمومی مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران نیز در سخنانی با اشاره به طرح کمپین ” آسمان آبی زمین پاک ” ، تغییر رفتار شهروندی و کمک به نگهداشت شهر تهران را از اهداف این برنامه خواند و گفت : در این طرح که فرماندهی آن به عهده شهرداری تهران است ، بحث رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و کاهش هزینه ها با تفکیک زباله از مبداء در سه موج تبلیغی ، آموزشی و تبیینی به مدت یکسال دنبال می شود و کلیه فعالیتها و برنامه های مدیریت شهری در راستای طرح ” آسمان آبی زمین پاک ” اجرایی خواهد شد.
وی در ادامه توضیحاتی در خصوص ” کمپین آسمان آبی زمین پاک ” و وظایف معاونتها و حوزه های مختلف در این خصوص ارائه نمود

چاپ چاپ