بازدیدمدیر عامل سازمان اتوبوسرانی چابهار و اتوبوسرانی برازجان ازسازمان اتوبوسرانی ملارد
تاریخ انتشار: 14 فوریه 2015 - اخبار, اخبار اقتصادی

بازدیدمدیر عامل سازمان اتوبوسرانی چابهار و اتوبوسرانی برازجان ازسازمان اتوبوسرانی ملارد...

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی چابهار جناب آقای شیروزیی و اتوبوسرانی برازجان جناب آقای پوراکبری با حضور در محل سازمان اتوبوسرانی ملارد از عملکرد سازمان و بازسازی اتوبوسهای فرسوده بازدید به عمل آوردند.

چاپ چاپ