اختصاصی

معاون شهرسازی و امور زیربنایی شهرداری رفسنجان خبر داد؛

پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصدی بوستان محله ای در بلوار شهید نوری

معاون شهرسازی و امور زیربنایی شهرداری رفسنجان از پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصدی بوستان محله ای در بلوار شهید نوری خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری رفسنجان، مهندس پورباقری…