اختصاصی

واکسیناسیون شهروندان تهرانی در قلب بازار تهران:

کسب بالاترین آمار واکسیناسیون طرح اتوبوس زندگی برای منطقه ۱۲

شهردار منطقه ۱۲ از اجرای طرح اتوبوس زندگی به منظور واکسیناسیون شهروندان تهرانی در بازار تهران و کسب بالاترین آمار واکسیناسیون بین مناطق ۲۲گانه برای منطقه ۱۲ خبر داد. به…

شهردار اصفهان:

اصفهان شهر هم زیستی صلح آمیز ادیان مختلف است

شهردار اصفهان با اشاره به زندگی مسالمت آمیز پیروان ادیان مختلف در شهر اصفهان گفت: اصفهان همواره شهر هم زیستی صلح آمیز ادیان مختلف بوده است. به گزارش اداره ارتباطات…