اخبار دهیاری ها

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 6

خیابانی در مرکز تهران به نام پروفسور علی‌اکبر فرهنگی نامگذاری شد

نامگذاری خیابان به نام پدر مدیریت رسانه ایران آیین نامگذاری خیابان پروفسور علی‌اکبر فرهنگی، چهره ماندگار مدیریت و پدر مدیریت رسانه ایران، دوشنبه ۲۰ مهر، از ساعت ۱۱ در ضلع…

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی بهشهر

بساط دست فروشان آسایش شهروندان را سلب کرده است

دستفروشی در بساط قانون جرم نیست اما خط قرمز ی برای شهر محسوب میشود به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی بهشهرجلسه ایی باحضورحمیدآزموده شهردار بهشهر ومسئولان شهربه منظور…