یادداشت

9 اسفند برگزار خواهد شد؛

سمینار فرصتهای اقتصادی و سرمایه گذاری مدیریت شهری با تاکید بر بافت های تاریخی سمنان

✅ ۹ اسفند برگزار خواهد شد؛ ?سمینار فرصتهای اقتصادی و سرمایه گذاری مدیریت شهری با تاکید بر بافت های تاریخی سمنان ?سمینار فرصتهای اقتصادی و سرمایه گذاری مدیریت شهری با…

توسعه شهر بر محور پیاده‌مداری

گذر تاریخی« فرهنگ و هنر اسفریس» اردبیل نویسنده: دکتر حمید لطف‌اللهیان- شهردار اردبیل خیابان‌ها از قرن‌ها پیش، فضایی برای حضور مردم بوده‌اند، لیکن طی یک قرن اخیر و با سیطره…

نمایشگاه فن‌آوری‌های نوین
مدیر نخستین نمایشگاه فن‌آوری‌های نوین در روابط‌عمومی:

قصد داریم ایده‌ها و سرمایه‌ها را در کنار هم قرار دهیم

مدیر نخستین نمایشگاه فن‌آوری‌های نوین در روابط‌عمومی: قصد داریم ایده‌ها و سرمایه‌ها را در کنار هم قرار دهیم مسئول روابط‌عمومی و امور بین‌الملل شهرداری کرمان و مدیر نخستین نمایشگاه فن‌آوری‌های…

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار کرمان

نخستین نمایشگاه فن‌آوری‌های نوین در روابط‌عمومی اقدامی ارزشمند

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار کرمان بیان کرد: نخستین نمایشگاه فن‌آوری‌های نوین در روابط‌عمومی اقدامی ارزشمند معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار کرمان، برگزاری نخستین نمایشگاه فن‌آوری‌های…